Skip to main content

Polska karta paliwowa MOYL

Wypełnij formularz i przystąp do programu MOYL

Zakończone 0%
1 Dane kontaktowe 2 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo 3 Zgody
Nazwa firmy *
NIP *
Imię *
E-mail *
Telefon *
Ilość zamawianych kart
Paczkomat Informacja skąd pobrać kod paczkomatu znajduje się poniżej.

Podanie paczkomatu, do którego ma zostać wysłana karta przyspieszy proces jej wysyłki.

 

Kod paczkomatu można znaleźć na stronie:

https://inpost.pl/znajdz-paczkomat

Kod promocyjny / kod partnera
Kod zabezpieczający Groupon
Wstecz Następne
Zakończone 33%
1 Dane kontaktowe 2 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo 3 Zgody
Informacja o korzystaniu z kart paliwowych (nazwa firmy / koncernu paliwowego)
Województwa na obszarze których są głównie tankowane samochody
Liczba pojazdów poniżej 3,5t oraz motocykli
Liczba pojazdów powyżej 3,5t
Na jakiej stacji najczęściej Państwo tankują?
Informacje dodatkowe
Firma korzysta z własnych zbiorników centralnych na paliwo i z nich tankuje.

Planowana ilość paliwa nabywana w skali miesiąca

Benzyna
Olej napędowy (ON)
Gaz płynny propan-butan (LPG)
Wstecz Następne
Zakończone 66%
1 Dane kontaktowe 2 Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo 3 Zgody

Administratorem danych osobowych jest MOYL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Sołtysowska 1 (31-589) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000819572, o kapitale zakładowym 500.000 zł, NIP 6751720809, REGON 385090507 (dalej: "Administrator")
Z Administratorem można się skontaktować emailem na adres: biuro@moyl.pl lub listownie na adres siedziby podany wyżej.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach i w ramach następujących podstaw prawnych:

  1. zarządzanie współpracą handlową i komunikacją z Partnerem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. prowadzenia statystyk i analizy potrzeb Partnera w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. prowadzenie badań i analiz na potrzeby pomiary wyników, oceny i jakości produktów i usług Administratora oraz poziomu satysfakcji Partnera, a także dla potrzeb ich stałego doskonalenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. zarządzania działalnością marketingową, w szczególności do informowania o ofertach i usługach Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia założonych celów i spełnienia potrzeb Klienta.
W celu przetwarzania danych osobowych w całości lub części, Administrator korzysta z usług zaufanych podmiotów zewnętrznych działających jako podmioty przetwarzające dane w następującym zakresie: hosting, prowadzenie i obsługa baz danych, świadczenie usług związanych z marketingiem, w tym wysyłka ofert handlowych, prowadzenie badań i ankiet.
Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo: wniesienia sprzeciwu, w tym wniesienia sprzeciwu wobec otrzymywania informacji marketingowych, prawo do otrzymania informacji, prawo żądania dostępu i otrzymania kopii danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do przenoszenia i usunięcia danych osobowych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Moyl sp. z o.o., NIP: 6751720809 w celu obsługi niniejszego zgłoszenia, zgodnie z Polityką prywatności.

Jako uprawniony przedstawiciel Partnera, jestem zainteresowany przystąpieniem do Programu. W związku z tym wyrażam zgodę na udostępnienie powyższych informacji kontrahentom MOYL w celu wykorzystania ich w rozwoju Programu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MOYL informacji handlowych na adres email podany wyżej. Rozumiem, że zgoda może być odwołana w każdym momencie.

Wstecz Następne