Skip to main content

Karty paliwowe a odliczenie podatku VAT

Zakup paliw w oparciu o karty paliwowe staje się coraz bardziej popularnym sposobem zarządzania finansami flotowymi firmy. Zasady ich działania są stosunkowo jasne, a procesy księgowe teoretycznie nie powinny sprawiać żadnych problemów. Mimo to, jeszcze do niedawna wielu podatników korzystających z tego typu usług doświadczało pewnych wątpliwości, co do prawidłowego klasyfikowania transakcji z użyciem kart paliwowych. Zatem, jak wygląda sprawa odliczenia podatku VAT w przypadku korzystania kart paliwowych?


Czym są karty paliwowe?

Karty paliwowe to narzędzie umożliwiające bezgotówkowe płacenie za tankowanie i inne usługi związane z eksploatacją pojazdu. Osoby, które zdecydują się na korzystanie z tego sposobu płatności mogą również liczyć na szereg korzyści, takich jak tańsze ceny paliw, atrakcyjne rabaty czy znaczne ułatwienia w zakresie fakturowania i co miesięcznych rozliczeń wydatków, jakie firma ponosi w zakresie eksploatacji aut flotowych. Oferowana przez krakowską firmę karta paliwowa Moyl, to bez wątpienia ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu firmy posiadającej własne auta, zarówno dla właściciela, który ma stały dostęp do wydatków jak i dla pracowników, którzy nie muszą każdorazowo martwić się o pobranie faktury. Więcej informacji na temat karty paliwowej można znaleźć w artykule https://www.moyl.pl/blog/karta-paliwowa-czym-jest-i-w-jaki-sposob-dziala, gdzie opisano korzyści tego rodzaju narzędzia.

Karta paliwowa a odliczenie podatku VAT

W związku z ciągłymi wątpliwościami dotyczącymi klasyfikacji transakcji z użyciem kart paliwowych zgłaszanych przez ich użytkowników, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało się wydać stosowny dokument mający na celu objaśnienie wszelkich wątpliwości. Dotyczyły one głównie obaw użytkowników, jakoby podmiot pośredniczący w transakcji nie dokonywał dostawy paliwa, lecz świadczył usługę finansową. W celu uprawomocnienia stanowiska powstała Interpretacja Ogólna Nr Pt9.8101.3.2020 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie prawidłowego klasyfikowania dla celów podatku od towarów i usług transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym. Interpretacja ta dotyczy, oczywiście jedynie transakcji trójstronnych, czyli takich w których można wyróżnić trzy podmioty.

Pierwszy z nich, którym może być leasingodawca lub spółka dominująca, udostępnia kontrahentowi kartę paliwową, której nie jest emitentem. Podmiot taki nazywamy pośredniczącym. Drugim podmiotem, nazywanym odbiorcą, może być leasingobiorca lub spółka zależna, która za pomocą powierzonej karty dokonuje zakupu towaru od trzeciego podmiotu, czyli dostawcy. Trzecim podmiotem jest dostawca, który prowadzi stacje paliw.

Biorąc pod uwagę, jedynie transakcje trójstronne, w których udział biorą podmioty przedstawione powyżej, Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej będzie uznawało transakcje udostępniania kart paliwowych jako świadczenie usług zwolnione od podatku VAT, w przypadku wystąpienia następujących przesłanek:

  • odbiorca, czyli posiadacz karty, nabywa paliwo bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw;
  • odbiorca jest wyłącznym podmiotem decydującym o sposobie nabycia paliwa, jego ilości i jakości oraz momencie zakupu i sposobie, w jaki zostanie ono wykorzystane;
  • odbiorca ponosi całościowy koszt związany z nabyciem paliwa;
  • podmiot pośredniczący udostępnia jedynie odbiorcy instrument finansowy, jakim jest karta paliwowa i nie bierze udziału w dalszych etapach transakcji.

Powyższe zasady są przedstawione jasno i nie powinny budzić wątpliwości. Kwestią sporna pozostaje jednak w dalszym ciągu, sposób zawierania pozostałych transakcji przy użyciu karty. Przykładem może być rozliczenie przez podatnika tego typu transakcji jako łańcuchowej, zamiast finansowej, bowiem takie działanie wiąże się ze sporym ryzykiem podatkowym.

Rozliczanie faktur przez firmę Moyl

Należy, jednak jasno zaznaczyć, że firma Moyl udostępniająca swoim klientom atrakcyjne karty paliwowe, nie jest operatorem finansowym, lecz pełnoprawną spółką paliwową. Posiadamy koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi nr OPC/17617/66150/W/OKR/2020/JWi. W związku z tym, jesteśmy upoważnieni do fakturowania paliwa, co wyklucza problemy naszych kontrahentów z rozliczaniem faktur pochodzących z transakcji z naszą firmą. Zobacz ofertę Moyl i przystąp do programu!

Najpopularniejsze wpisy